Over Eerland Services

Eerland Services B.V.


Eerland Services B.V. is al sinds 1981 betrokken bij het uitvoeren van riool- en straatwerk en saneren van de bodem. Samen met de opdrachtgevers, overheid en deskundige adviesbureaus wordt gezocht naar oplossingen. Hierbij wordt getracht de beste en meest economische oplossing te vinden, waarbij bovendien de maatschappelijke realiteit niet uit het oog wordt verloren. Sinds 1998 zijn ook wij VCA gecertificeerd. Met ons gespecialiseerd personeel en materiaal kunnen wij van eenvoudige tot zeer complexe werken aan. Wij zijn graag bereid in samenwerking met u uw civiel of riolerings- en saneringswerk op te lossen.

MAES-water


MAES-Water is een handelsnaam (sinds juli 2020) van Eerland Services B.V. dat is opgericht om specifieke grond- en grondwatersaneringen aan te pakken middels waterreinigingsinstallaties en in-situ saneringssystemen. Hiertoe hebben Milieu Aanpak B.V. en Eerland Services B.V. In 1994 een vennootschap opgericht.

Klik hier voor meer informatie over MAES-Water.

Heeft u een project of een vraag?

Bespreek met ons de mogelijkhedenBel naar 010 - 437 2407 Mail naar info@eerlandservices.nl